October 2, 2022

ปลาสวยงาม 8 สายพันธุ์ ที่สามารถเลี้ยงได้ในตู้ปลา

หลายคนคงจะอยากเลี้ยงสัตว์สักตัวมาเป็นเพื่อนแก้เหงา ซึ่งสัตว์แต่ละตัวก็มีข้อจำกัดที่ต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อที่อยู่อาศัยของเราไม่ค่อยมีพื้นที่มากเท่าไหร่ ทำให้สัตว์บางชนิดก็ไม่สามารถนำมาเลี้ยงได้ ซึ่งทำให้หลาย ๆ คนคิดถึง ปลาสวยงามขนาดเล็ก ที่สามารถเลี้ยงได้แม้ในพื้นที่จำกัด และไม่จำเป็นต้องมีสระน้ำ หรือบ่อปลา ในวันนี้เราก็ได้นำ ปลาสวยงาม 8 สายพันธุ์ ที่สามารถเลี้ยงได้ในตู้ปลา ปลาขนาดเล็กที่เลี้ยงได้แม้แต่ในคอนโดมาให้ทุกท่านที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลี้ยงปลาสายพันธุ์อะไรได้ทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้น ปลาสวยงาม 8 สายพันธุ์ ที่สามารถนำมาเลี้ยงได้ในตู้ปลา 1. ปลาม้าลาย ปลาสวยงามที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการเลี้ยงก็คือ ปลาม้าลาย …